Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu jest najstarszą uczelnią niepaństwową na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.
Jako jedyna niepubliczna uczelnia w tym regionie kształci przyszłych magistrów administracji.

O atrakcyjności Uczelni stanowią nie tylko doświadczeni nauczyciele akademiccy (pracownicy UMCS w Lublinie, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie NSA i sądów okręgowych) ale także dobre warunki lokalowe – WSAiZ dysponuje własnymi obiektami dydaktycznymi w Przemyślu i Rzeszowie.

Uczelnia prowadzi własne wydawnictwo, które regularnie wydaje podręczniki do większości przedmiotów, opracowane przez prowadzących zajęcia. Wydanych zostało już ponad 70 pozycji książkowych.

Studenci WSAiZ otrzymują stypendia naukowe i socjalne. Uczelnia zapewnia także bezpłatne podręczniki do nauki przedmiotów egzaminacyjnych.

Wydziały:

  • Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny z siedzibą w Rzeszowie prowadzi dzienne i zaoczne jednolite studia magisterskie oraz studia dwustopniowe (I stopień – 3-letnie wyższe studia licencjackie, II stopień – studia uzupełniające magisterskie) na kierunku “administracja”.
  • Wydział Zarządzania i Marketingu z siedzibą w Przemyślu prowadzi dzienne i zaoczne studia dwustopniowe na kierunku “zarządzanie i marketing”; po ukończeniu 3-letnich wyższych studiów licencjackich studenci mogą kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Na studiach dziennych i zaocznych WSAiZ kształci obecnie ponad 6500 studentów.